Pierwszy w Polsce profesjonalny, niekomercyjny big-band o profilu jazzu europejskiego.

Tworzymy stabilną platformę dla szerzenia muzyki młodych twórców i wykonań wybitnych wykonawców w partnerstwie z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi.

KONGLOMERAT to osiemnastoosobowy zespół powstały z inicjatywy Michała Tomaszczyka i Nikoli Kołodziejczyka, skupiający wybitnych kompozytorów i wykonawców związanych z warszawską sceną muzyczną.

W skład zespołu wchodzą najlepsi instrumentaliści warszawscy, wyróżniający się absolwenci polskich uczelni muzycznych o profilu klasycznym i jazzowym.

WWW.KONGLOMERATBIGBAND.COM