Polityka prywatności witryny internetowej www.michaltomaszczyk.com 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej www.michaltomaszczyk.com i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej www.michaltomaszczyk.com. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawionymi poniżej warunkami.

 

Gromadzenie danych osobowych

Korzystanie z witryny internetowej www.michaltomaszczyk.com nie wiąże się z koniecznością rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania. Przekazywane nam dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia itp.) mogą dotyczyć m.in. nawiązania kontaktu z Państwem, lub też umieszczenia Państwa na liście odbiorców wiadomości dotyczących nadchodzących wydarzeń, nowości lub zdarzeń powiązanych z witryną www.michaltomaszczyk.com.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

www.michaltomaszczyk.com wykorzystuje gromadzone dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb (takich jak budowanie bazy klientów, wysyłka wiadomości lub biuletynów informacyjnych itp.). Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej witryny internetowej.

 

Środki bezpieczeństwa

www.michaltomaszczyk.com stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją. Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą m.in. środki prawne, administracyjne oraz techniczne (takie jak bariery ochronne, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie oraz – tam gdzie jest to wymagane – technologie szyfrujące).

Zastrzegamy jednak, że mimo podjętych przez nas środków mających na celu stworzenie i utrzymanie bezpiecznej oraz niezawodnej w użytkowaniu witryny, niemożliwe jest pełne zagwarantowanie poufności przekazywanych nam danych i materiałów. Jako użytkownicy Internetu muszą Państwo liczyć się z ryzykiem negatywnych skutków ewentualnych działań o charakterze przestępczym podejmowanych przez innych użytkowników.